Alle vandløb skal som hovedregel opnå god kemisk tilstand. Naturlige vandløb skal opnå en god økologisk tilstand svarende til faunaklasse 5-6, mens vandløb, der er udpeget som kunstige eller stærkt modificerede skal opnå et godt økologisk potentiale svarende til faunaklasse 4-5. Den højeste faunaklasse er 7.

Nuværende økologisk tilstand eller potentiale
I Halsnæs Kommune er der ca. 150 km åbne vandløb foruden vejgrøfter. Vandplan 2010-15 for Isefjorden og Roskilde Fjord fokuserer på målene for ca. 17 km af disse vandløb. Det gælder for:

  • Arrenakkegrøften
  • Arrenakke Å
  • Arresø Kanal
  • Havelse Å
  • Lyngby Å.

Signatur Målsatte vandløb
Kort 7.1.1 Målsatte vandløb i Halsnæs Kommune i Vandplan 1.

For ingen af disse 5 vandløb er der krav om vandløbsindsatser i 1. planperiode (2009-2015). De er alle på nær Arresø Kanal offentlige vandløb, hvor kommunen i dag står for vandløbsvedligeholdelsen.

Vandløbsklassificeringer og faunaklassemål
Kommunens målsatte vandløb er enten klassificeret som naturlige eller stærkt modificerede vandløb. Arresø Kanal, Lyngby Å og det nederste af Arrenakke Å er klassificeret som stærkt modificeret vandløb. Arrenakkegrøften, Havelse Å og den øverste del af Arrenakke Å er klassificeret som naturlige vandløb. Der er ikke udpeget ’blødbunds’-vandløb.


Kort 7.1.2 Vandløbstyper


Kort 7.1.3 Faunaklassemål

Klassificering af vandløb efter Dansk Vandløbsfaunaindeks

Økologisk tilstand Faunaklasse ”normal”

Faunaklasse
”kunstig/modificeret”

Høj 7 6-7
God 5-6 4-5
Moderat 4 3
Ringe 3 2
Dårlig 1-2 1
Ukendt tilstand 0 0

Når kvaliteten af en vandløb skal bestemmes, ser man på flora og fauna. Klassificeringen sker i 7 klasser.

Her kan du læse mere