Tabel 3.6.4

Navn

Bruttoetageareal pr.1.1.2008

Maksimal ramme for brutto-etageareal til detailhandel

Asserbolokalcenter

1.139 m2

1.750 m2

Enghavenlokalcenter

1.700 m2

1.800 m2

Frederiksværkbymidte

14.840 m2

27.000 m2

Hundestedbymidte

7.720 m2

12.000 m2

Kregmelokalcenter 

1.000 m2

500 m2

Liselejelokalcenter

945 m2

1.500 m2

Lynæslokalcenter

450 m2

1.000 m2

Toruplokalcenter

700 m2

1.000 m2

Ølstedbymidte

3.515 m2

5.000 m2

Områder til butikker der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper

Fuglebækcentret

1.100 m2

13.800 m2

Industrivej

2.710 m2

9.000 m2

Hanehovedvej

3.521 m2

7.000 m2

K. A. Lassensgade

11.650 m2*

13.000 m2

Bogbinderivej

1.400 m2

8.000 m2

Tabel 3.6.4 Tabellen viser det maksimale brutto-etageareal for butikker fordelt på bymidter, lokalcentre, områder til særligt pladskrævende varegrupper samt det maksimale bruttoetageareal til detailhandel i områderne.
* Heraf 10.500 m2 til tømmerhandel/drive in lager