Tabel 3.6.1

Plandistrikt

Dagligvarer

Udvalgsvarer

Butikstyper der alene forhandler særlige pladskrævende varegrupper

Frederiksværk bymidte

5.000 m2

8.000 m2

 

Industrivej/ Hanehovedvej

 

 

16.000 m2

Hundested bymidte

1.500 m2

2.000 m2

 

Bogbinderivej, Hundested

 

 

8.000 m2

Kommunen i øvrigt

1.500 m2

 

 

Halsnæs Kommune i alt

8.000 m2

10.000 m2

24.000 m2

Tabel 3.6.1 Tabellen viser et vurderet behov for ny butiksarealer frem til 2017 (bruttoareal i m2). Kilde: Detailhandelsanalyse, marts 2008, Institut for Centerplanlægning 2008.
* Området ved Fuglebækcentret og ved Industrivej (det tidligere Caravancenter) giver tilsammen mulighed for opførelse af 19.400 m2 nyt butiksareal til pladskrævende varegrupper.