I Halsnæs Kommune er det udelukkende Arresø, der indgår i vandplanerne. Arresø er i vandplanen angivet som en lavvandet sø og målet er, at Arresø skal opnå god økologisk tilstand inden udgangen af 2027. Arresø er samtidig udpeget som et Natura 2000-område. For at Arresø kan opnå en god økologisk tilstand skal både tilførslen af fosfor og den fosfor der er bundet i bundsedimentet reduceres.

Staten har udskudt målet om at Arresø kan opnå god økologisk tilstand inden udgangen af 2015. I denne planperiode er der udelukkende indsatser for at reducere den eksterne belastning til 6 tons P/år, hvilket primært sker ved reduktioner i Hillerød og Gribskov kommuner.  

Her kan du læse mere