Hvad gælder for mig?

Hvad er det?

Denne funktion bruges til at søge oplysninger ved hjælp af f.eks. en adresse eller matrikel i kortet. Der kan foretages en søgning i alle de kortlag, som er en del af kommuneplanen. Som standard er kun tilvalgt temaer, der har indflydelse på, hvad man kan bruge arealerne til. Det kan f.eks. være zonekortet, kommuneplanrammerne, naturbeskyttelsesområder, m.m. Punktudpegninger som for eksempel skoler, daginstitutioner, campingpladser, m.m. er ikke som standard en del af denne søgning, men kan tilvælges, hvis man ønsker det.

Hvordan gør man?

Klik her for at komme ind i den samlede kortløsning, søg en adresse eller matrikel under "Søgning" (1-2). Klik derefter på linket "Start konfliktsøgning" (3):

Der fremkommer nu en dialogboks, hvor man bl.a. kan til- og fravælge, hvilke temaer der skal søges i.

Tryk nu på Søg (4), hvorefter de berørte lag kan ses i boksen nedenfor.

Der kan nu laves en rapport (5), der viser detaljerne for de udpegninger, der vedrører den pågældende ejendom eller adresse.