Socialområdet

Se kortet i stort format

Socialområdet i Halsnæs Kommune omfatter botilbud på Midgården i Frederiksværk og Trekløveret i Ølsted og Frederiksværk. Midgården er normeret til 28 voksne med betydelig nedsat funktionsevne og med et meget stort hjælpebehov. Tilbuddet på Midgårdens daghjem har 10 pladser, som anvendes som 20 halvdagspladser. Trekløveret i Ølsted drives som døgnboliger og opgangsfællesskab med tilknyttet støtte- og aktivitetscenter. I Frederiksværk drives fem boliger for ældre som bofællesskab. Trekløveret tilbyder også ekstern vejledning til borgere boende rundt om i byen. Trekløveret retter tilbud til ca. 90 borgere.

Sølagers værksteder i Hundested er et dagbeskæftigelsestilbud målrettet personer mellem 18 - 65 år, som på grund af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien er et socialt tilbud til sindslidende borgere over 18 år med tilbagevendende psykotiske gennembrud, hvor der er behov for en særlig indsats for at kunne bevare eller forbedre funktionsevnen. Socialpsykiatriens opgaver løses dels i borgerens eget hjem, i lokalsamfundet samt indenfor de fysiske rammer Havlit i Hundested, Anemonen i Frederiksværk og støttecenteret Fjorden i Hundested. Havlit og Anemonen fungerer under socialpsykiatrien som et samværs- og aktivitetstilbud og Støttecenteret Fjorden er drevet som botilbud med op til 7 pladser.

I forbindelse med kommunalreformen i 2007 skete der en lang række ændringer for socialpsykiatrien. Samtidig har der været mange andre ting, som har påvirket socialpsykiatrien f.eks. nedlæggelse af sengepladser på hospitalerne, og større vægt på den ambulante behandling. Ligeledes har regionale og kommunale sundhedsprofil fra 2008 været noget, som Socialpsykiatrien forholder sig til.

Fremtidige projekter

I 2009 er der vedtaget en kommunal handicap- og psykiatripolitik som er under implementering.

Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien har i Halsnæs Kommune kontakt med ca. 150 borgere og niveauet for den individuelle støtte er gennemsnitligt på 2 timer om ugen.