Kolonihaver

Byrådet vil

  • bevare kolonihaveområderne som et typisk dansk kulturmiljø.