Søer

Byrådet vil

  • sikre vandkvaliteten Arresø ved i første omgang at reducere fosfortilledningen, og i næste omgang at reducere mængden af bundet fosfor i søen. Det skal ske i et samarbejde med de to øvrige Arresø-kommuner, Gribskov og Hillerød.

Dette afsnit er tilføjet til Kommuneplan 2013 gennem Kommuneplantillæg nr. 4 - Vandtemaer