Forord

Halsnæs Kommune er kendetegnet ved udvikling, nytænkning, naturrigdom, mangfoldighed og en sprudlende kultur. Alt sammen noget, der er med til at gøre os stolte af at bo i Halsnæs. Derfor ligger det også byrådet meget på sinde, at disse kendetegn afspejles i de politiker, strategier og planer, vi vedtager for Halsnæs Kommune.

Det gør sig naturligvis også gældende, når en ny kommuneplan skal vedtages. Som en overordnet og langsigtet plan for Halsnæs Kommune skal kommuneplanen afspejle de værdier og kvaliteter, der gør Halsnæs til Halsnæs og samtidig kunne håndtere de samfundsmæssige forandringer, der måtte komme.

Kommuneplanen er en del af Halsnæs Kommunes strategiske styringsværktøj for blandt andet budgetter, servicestrategi og kommuneplanlægning. Kommuneplanen har altså til formål på en gang at angive retningen og retningslinjer for den fysiske udvikling i kommunen samt fastlægge de økonomiske rammer herfor.

Kommuneplan 2013 er den anden kommuneplan i Halsnæs Kommune, og er resultatet af en revision af Kommuneplan 2009, som var en stor revision. Her er der foretaget ændringer og tilføjelser baseret på Halsnæs Kommunes seneste Plan- og Agenda strategi og konkrete ønsker om rettelser i kommuneplanen. Derudover er der foretaget konsekvensrettelser som følge af ændret lovgivning, overordnet planlægning og kommuneplantillæg.

Siden Kommuneplan 2009 blev udarbejdet er der udarbejdet en vandhandleplan, en plan for almene boliger og en række nye politiker for Halsnæs Kommune, der også er med til at danne grundlag for Kommuneplan 2013.

Kommuneplan 2013 bliver som den første kommuneplan i Halsnæs Kommune 100% digital, hvilket er i fin tråd med kommunens digitaliseringsstrategi. Den digitale kommuneplan gør det nemt at navigere rundt i de enkelte dele af Kommuneplan 2013 og giver samtidig et godt overblik over den samlede kommuneplan.

 Udskriv (154.6 KB)

Med venlig hilsen

 

  Helge Friis