Støjgrænser ved virksomheder

Mandag-fredag

kl. 07-18

lørdag kl. 07-14

Mandag - fredag

kl. 18-22

lørdag kl. 14-22

søn- og helligdage

kl. 07-22

Alle dage

kl. 22-07

 

Erhvervs- og industriområder

med forbud mod generende

virksomhed

60 dB

60 dB

60 dB

Blandet bolig- og erhverv,

centerområder (bykerne)

55 dB

45 dB

40 dB

Etageboliger

50 dB

45 dB

40 dB

Åben lav boliger

45 dB

40 dB

35 dB

Sommerhuse og offentligt

tilgængelige rekreative områder

45 dB

35 dB

35 dB