Sundhed

Halsnæs Kommune vægter sundhedsfremme og forebyggelse højt. Byrådet har derfor vedtaget en sundhedspolitik, der skal være med til at forbedre borgernes sundhed og livskvalitet. Sundhedsindsatsen skal være bred, således at den rummer såvel fysisk, psykisk som socialt velbefindende.

Der er udarbejdet en sundhedsprofil for borgerne i Halsnæs Kommune. Profilen viste, at sundheden hos kommunens borgere på flere områder ligger betydeligt under landsgennemsnittet. Som eksempel kan nævnes, at kommunens borgere er mindre aktive og der er flere overvægtige i kommunen end på landsplan. Ligeledes skiller kommunen sig ud ved at færre vurderer, at de har et godt helbred, og at flere angiver, at de føler sig stressede. Der er således et stort potentiale i sundhedsfremmende initiativer.

Halsnæs Kommune ligger i smukke omgivelser og har flere karakterfulde by- og beboelsesmiljøer. Det er oplagt, at disse omgivelser anvendes aktivt, når indsatsen i forhold til sundhed skal tilrettelægges. Derfor er der nu høj grad af fokus på at indrette by- og boligmiljøerne, så de motiverer, indbyder og inspirerer til sund levevis og fysisk udfoldelse. Naturen skal, med respekt for den sårbare natur, være tilgængelig, og der skal være et udbud af muligheder for aktiviteter og oplevelser. Også her er der lavet flere tiltag i de senere år. 

Fremtid inden for sundhedsområdet

Der har været igangsat en proces i forhold til at undersøge mulighederne for på længere sigt at etablere et sundhedscenter i kommunen. Et sundhedscenter vil kunne danne rammen om en lang række borgerrettede sundhedstilbud etableret af kommunen, ligesom det vil være muligt for frivillige organisationer og andre at benytte sundhedscentrets faciliteter til sundhedsrettede arrangementer.

Der er etableret inspirerende legepladser i forbindelse med boligkvarterer og det offentlige rum, legepladser til voksne for eksempel udendørs træningsmoduler på strandene og i skovene. Endvidere arbejdes der løbende på at skabe trafiksikre skoleveje samt trafiksikre cykelstier generelt. Der er endvidere etableret hjertestier og markeret ruter, således at det bliver nemt og naturligt at motionere.