Støjgrænser_ved_veje

Støjgrænser ved veje

Områdetype

Grænseværdi Lden

Rekreative områder i det åbne land,

sommerhusområder, campingpladser m.m.

53 dB

Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler

og undervisningsbygninger, plejehjem,

hospitaler og lignende, kolonihaver, udendørs

opholdsarealer i byområder, nyttehaver

og byparker

58 dB

Liberale erhverv, hoteller, kontorer m.m.

63 dB