Kortbilag

Klik på nedenstående links for at se kortbilag til de enkelte afsnit:

3.1 Bymønster:

31_bymoenster_endelig.pdf (334.8 KB)

3.2 Byudvikling:

32_byudvikling_endelig.pdf (366.5 KB)

3.6 Detailhandel:

36_detailhandel_endelig.pdf (317.9 KB)

4.1 Sommerhuse:

41sommerhuse_endelig.pdf (349.6 KB)

4.2 Kolonihaver:

42_kolonihaver_endelig.pdf (305.9 KB)

4.3 Regionale friluftsområder:

43_friluftsformaal_endelig.pdf (378.6 KB)

5.1 Værdifulde landskaber:

51_vaerdifulde_landskaber_endelig.pdf (407.5 KB)

5.2 Kulturarv:

52_kulturarv_endelig.pdf (335.8 KB)

5.3 Geologi:

53_geologi_endelig.pdf (380.4 KB)

5.4.1 Biologi - §3-områder:

541_besk_natur_endelig.pdf (552.9 KB)

5.4.2 Biologi - naturbeskyttelsesinteresser:

542_naturbesk_interesser_endelig.pdf (493.6 KB)

5.6 Skovrejsning:

56_skovrejsning_endelig.pdf (365 KB)

5.7 Jordbrug:

57_jordbrug_endelig.pdf (372.2 KB)

5.8 Råstoffer:

58_raastof_endelig.pdf (308.9 KB)

5.10 Kystnærhedszonen:

510_kystnaerhedszone_endelig.pdf (485.3 KB)

6.1.1 Trafik:

611_veje_retningslinjer_endelig.pdf (537.5 KB)

6.1.2 Vejstatus:

612_vejstatus_endelig.pdf (398.2 KB)

6.1.3 Stier:

613_stikort_endelig.pdf (485 KB)

6.2 Tekniske anlæg:

62_tekniske_anlaeg_endelig.pdf (370.1 KB)

6.4 Støjbelastede arealer:

64_stoejbelastede_arealer_endelig.pdf (410.2 KB)

7.6 Lavbund:

76_lavbund_endelig.pdf (363.7 KB)