Støjbelastede områder

Byrådet vil

  • arbejde for at minimere konflikter mellem støjfølsom arealanvendelse, f.eks. boliger, støjende anlæg og aktiviteter.