Tværgående temaer

Ud over alle de anvendelsesmæssige temaer, indeholder kommuneplanen seks tværgående temaer:

  • Klima
  • Sundhed
  • Kultur & oplevelser
  • Socialområdet
  • Børn & unge
  • Ældre

I forskelligt omfang vil udviklingen på disse områder stille krav til anvendelsen af arealer og andre tiltag, der er omhandlet i kommuneplanens øvrige temaer. Temaerne er primært beskrevet i forhold til arealanvendelse og mere tekniske forhold, da det i øvrigt er hovedindholdet i kommuneplanen.

Temaerne Klima, Sundhed og Kultur & oplevelser er valgt som særlige tværgående temaer, og en række elementer fra disse temaer er indarbejdet i andre af kommuneplanens emner. Således indgår både klima og sundhed for eksempel i trafikemnet, hvor der er arbejdet med bæredygtig trafik, klima indgår i det nye begreb biofaktor , som skal bruges ved større nye byggerier, ligesom der for eksempel er taget særligt hensyn til kulturhistorien i rammerne for Frederiksværk bymidte.