Centerområder og detailhandel

Byrådet vil

  • sikre levende og oplevelsesrige centerområder, med en lang række tilbud i såvel kommunens største byer som i lokalsamfundene
  • arbejde for at gøre centerområderne levende også udenfor butikkernes åbningstider
  • sikre en lokal og let tilgængelig dagligvareforsyning i alle lokalområder
  • sikre det bredest mulige udbud af udvalgsvarer tilpasset de lokale forudsætninger
  • sikre en forsat udvikling af detailhandlen med dagligvare og udvalgsvarer i Frederiksværk bymidte og Hundested bymidte