Erhverv

Byrådet vil

  • fremme udviklingen i kommunens erhvervsliv så oplevelsesøkonomi, grønne virksomheder og detailhandlen styrkes.