Vandløb, søer og kystvande

Regionplan 2005                  Kommuneplan 2009

5.3.1                                       Fastholdes i RP05 indtil

                                              Overføres til vandplan og vandhandleplan, når de træder i kraft

5.3.2                                       Fastholdes i RP05 indtil

                                              Overføres til vandplan og vandhandleplan, når de træder i kraft

5.3.3                                       Fastholdes i RP05 indtil

                                              Overføres til vandplan og vandhandleplan, når de træder i kraft

5.3.4                                       Fastholdes i RP05 indtil

                                              Overføres til vandplan og vandhandleplan, når de træder i kraft

5.3.5                                       Fastholdes i RP05 indtil

                                              Overføres til vandplan og vandhandleplan, når de træder i kraft

5.3.6                                       Fastholdes i RP05 indtil

                                              Overføres til vandplan og vandhandleplan, når de træder i kraft

5.3.7                                       Fastholdes i RP05 indtil

                                              Overføres til vandplan og vandhandleplan, når de træder i kraft

5.3.8                                       Fastholdes i RP05 indtil

                                              Overføres til vandplan og vandhandleplan, når de træder i kraft

5.3.9                                       Fastholdes i RP05 indtil

                                              Overføres til vandplan og vandhandleplan, når de træder i kraft

5.3.10                                     Fastholdes i RP05 indtil

                                              Overføres til vandplan og vandhandleplan, når de træder i kraft

5.3.11                                     Fastholdes i RP05 indtil

                                              Overføres til vandplan og vandhandleplan, når de træder i kraft

5.3.12                                     Fastholdes i RP05 indtil

                                              Overføres til vandplan og vandhandleplan, når de træder i kraft

5.3.13                                     Fastholdes i RP05 indtil

                                              Overføres til vandplan og vandhandleplan, når de træder i kraft

5.3.14                                     Fastholdes i RP05 indtil

                                              Overføres til vandplan og vandhandleplan, når de træder i kraft

5.3.15                                     Fastholdes i RP05 indtil

                                              Overføres til vandplan og vandhandleplan, når de træder i kraft