Kultur og oplevelser

Se kortet i stort format.

Halsnæs Kommune ønsker at skabe forudsætningerne for, at både børn, unge, voksne og ældre har adgang til mange oplevelser centreret omkring kultur og natur. Her spiller fritids- og foreningslivet en central rolle.

Derfor stiller Kultur- og fritidsområdet rammer til rådighed for, at borgerne kan indgå i fællesskaber med andre for eksempel i idrætshaller, klub- og foreningshuse, kulturhuse, biblioteker, museer m.m. Der arbejdes derfor for at styrke de kulturinstitutioner i kommunen, som har gode kulturtilbud og appellerer til en bred målgruppe, det gælder bl.a. bibliotekerne i Frederiksværk og Hundested, Industrimuseet, Knud Rasmussens Hus kulturhuset  Gjethuset i Frederiksværk samt for eksempel forsamlingshuse.

Kultur, erhverv og turisme

Byrådets turismepolitik sætter blandt andet fokus på kulturturisme. Kultur er en vigtig faktor for mange tilflyttere, for erhvervslivet og ikke mindst for de turister, som vælger at besøge Halsnæs Kommune.

Som beskrevet i kommunens turismepolitik, skal Halsnæs Kommune markedsføres som et naturskønt, rekreativt område med mange forskelligartede natur- og friluftslivsoplevelser, både til lands og til vands, med henblik på at få flere turister til at besøge Halsnæs Kommune. Halsnæs Kommune skal være kendt som kommunen med fire former for vand: hav, sø, kanal og fjord, og med mulighed for forskellige oplevelser med vand som for eksempel kitesurfing og kajaksejlads.

Kultur, erhverv og turisme ses i stigende omfang som sammenhængende forudsætninger i kampen om at tiltrække besøgende, borgere og virksomheder. Et af indsatsområderne i kommunens turismepolitik er oplevelsesøkonomisk udvikling. En del af kommunens indsats på dette område handler om at benytte kulturlivet til aktivt at markedsføre Halsnæs Kommune som et kreativt område for eksempel gennem større kulturarrangementer og events som Frederiksværk Musikfestival, Krudtværksfestivalen, Kunsthåndværker-markedet Hundested Havn, Ågalleriet, Fyrgården, Torup Bogby, Åbne Atelierdøre m.m.

Fremtidens kulturindsats i Halsnæs Kommune

I 2007 blev Frederiksværk udpeget til et af Danmarks 25 nationale industriminder. Det skete først og fremmest i kraft af byens lange historie som fabriks- og industriby. Men det skyldes også, en række af byens bevarede miljøer, bygninger og maskiner. Det arbejdes blandt andet gennem det store projektet Stålsat By, der kører i perioden 2012-2014 for, at den industrielle kulturarv skal spille en vigtig rolle i den videre udvikling af byen, den bæredygtige turisme og oplevelsesøkonomien. Det kommer blandt andet til at ske gennem en aktiv brug af industrikulturen/historien f.eks. gennem konkrete temaoplevelser centreret omkring de historiske bygninger og områder i kommunen og gennem fysiske infostandere i byrummet.

I perioden 2008-2010 var Halsnæs Kommune af Kulturarvsstyrelsen og Realdania udpeget til at være én af de i alt fire kulturarvskommuner. Udnævnelsen, som på forhånd var tidsbegrænset, gav mulighed for Halsnæs Kommune til at sætte fokus på kulturarven gennem udviklingsinitiativer, der omfatter det lokale erhvervsliv og turisme.

Kulturarven er vigtig for kommunens bymiljøer. Der bliver gjort en stor indsats for at indtænke kulturarven i byplanlægningen både når det gælder bebyggelsesstrukturer i det åbne land, kommunens fiskerlejer og industrikulturen i Frederiksværk. I Frederiksværk er det muligt at opleve industrikulturen helt fra 1750'ernes krudtværk og kanonstøberi til nutidens stålproduktion, og der er fokus på at bruge de kulturhistoriske bygninger til at understøtte bymiljøet.

Derudover deltager Halsnæs Kommune i arbejdet med Nationalparken ”Kongernes Nordsjælland” med eksempler på kongelig aktivitet i Nordsjælland. Ud over industrielle anlæg gælder det eksempelvis den middelalderlige slotsbanke Dronningholm. Kommunen deltager blandt andet i samarbejdet om at etablere stier og ruter i terrænet.

Politikker

Turismepolitik vedtaget i 2008.
Kultur- og fritidspolitik blev udarbejdet i 2009/2010.