3.8.1 Der udlægges ikke arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Lovgrundlag

Retningslinjerne for virksomheder er fastsat i medfør af Planlovens § 11a, stk.6. 

Udpegningsgrundlag

Der er ikke udpeget nye områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav i Kommuneplan 2013.