Tabel 3.2.1

Sted/navn

Anvendelse

Størrelse

Rækkefølge

Hundested Havn

Boliger

 

  Første havldel af planperioden (2009-2014)

Campingpladsen i Frederiksværk

Boliger

3,5 ha

Efter 2021

Ølsted, tidligere EXPAN-fabrik nord for banen

Bolig med mulighed for liberalt erhverv

 

Efter 2021

Upperupvej, Ølsted

Boliger

6,5 ha

Efter 2021

K.A. Larssensgade

Byomdannelse

 

Efter 2021


Tabel 3.2.1
Tabellen herover viser rækkefølge for igangsætning af nye byudviklingsområder. Ud over de i tabellen viste projekter, findes der en række andre projekter, der allerede er igangsat eller detailplanlagt. På længere sigt kan der være behov for at se på arealer til ny byudvikling andre steder i kommunen.