Tabel 3.6.3

Område

Maximalt bruttoareal

for dagligvarebutikker

Maximalt bruttoareal

for udvalgsvarebutikker

Ølsted bymidte

2.500 m2

300 m2

Asserbo lokalcenter

1.000 m2

300 m2

Kregme lokalcenter

1.000 m2

500 m2

Lynæs lokalcenter

700 m2

200 m2

Torup lokalcenter

850 m2

200 m2

Enghaven lokalcenteer

1.000 m2

200 m2

Liseleje lokalcenter

500 m2

100 m2

Frederiksværk bymidte

4.C2 Nordcentret

3.500 m2

1.000 m2

4.C3 Nørregade vest

1.000 m2

800 m2

4.C4 Nørregade øst

1.000 m2

800 m2

4.C6 Valseværksgade

300 m2

300 m2

4.C7 Butiksgrunden

1.000 m2 dog 1 butik op

til 3.500 m2

800 m2

4.C9 Strandgade

150 m2

150 m2

4.C11 Torvet ved

         biblioteket

   

4.C12 Torvet ved hotellet

          og Gjethuset

500 m2

500 m2

4.C14 Skolegade

1.000 m2

1.000 m2

4.C16 Stationen og

         Jernbanegade

500 m2

500 m2

Hundested bymidte

8.C1 Nørregade nord

2.500 m2

800 m2

8.C2 Nørregade midt

1.500 m2

800 m2

8.C3 Nørregade syd

   

Pladskrævende varegrupper

4.E1 Fuglebækcentret

 

2.000 m2 dog 1 butik

på op til 3.500 m2 eller

10.500 hvis møbelbutik

4.E2 Hanehoved

 

1.500 m2

4.E4 K. A. Lassensgade

 

1.500 m2

4.E10 Bogbinderivej

 

2.000 m2

For dagligvarebutikker gælder, at der kan være yderligere 200 m2 med personalefaciliteter.