Statens vand- og naturplaner

Statens vandplaner kom i 2011. Naturstyrelsen har med afsæt i to EU-direktiver udarbejdet vandplaner for alle vandløb, søer og kystvande, grundvand samt for de udpegede Natura 2000 områder. Efterfølgende har Halsnæs Kommune i 2012 udarbejdet en vandhandleplan for de forskellige indsatser, der er nødvendige for at vand- og naturområderne kan få eller opretholde en god tilstand.
Pr. 1. april 2013 er såvel vandplaner som vandhandleplan endnu ikke retsgyldige, da statens vandplaner skal genvedtages, og først derefter kan vandhandleplanen for Halsnæs Kommune få retsgyldighed. Indtil da gælder retningslinierne for vand i Regionplan 2005, som er ophøjet til et landsplandirektiv.