Teknik

Kapitlet Teknik indeholder en række temaer, der beskriver de mere tekniske dele af kommuneplanen og de udviklingsmuligheder, der er i Halsnæs.

Temaerne i kapitlet er:

  • Trafik og parkering, der handler om veje, jernbaner og stier og strukturen og visionerne for dem.
  • Tekniske anlæg, der handler om placering af tekniske anlæg og forhold til omgivelserne.
  • VVM-pligtige anlæg, der handler om de anlægstyper, der kun kan gennemføres efter udarbejdelsen af en VVM.
  • Støjbelastede områder, der handler om støjforhold i forhold til veje, jernbaner, virksomheder og forskellige enkeltstående støjende anlæg.