Bilag 4 - Støj

Jernbaner
For jernbaner gælder følgende vejledende støjgrænser for forskellige arealanvendelser
Se støjgrænser 

Veje
For veje gælder følgende vejledende støjgrænser for forskellige arealanvendelser
Se støjgrænser 

Virksomheder
For virksomheder gælder følgende vejledende støjgrænser for forskellige arealanvendelser
Se støjgrænser 

Alle værdier er angivet i henhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.