Bilag B - Bebyggelsesprincipper for boliger ved Hundested Havn

Ramme for 8.B8:    I delområde A2 kan der opføres bebyggelse i

                               maksimalt 7 etager og 22 meters højde.

Ramme for 8.B13:  I delområde C må der ikke bebygges i det

                               skraverede areal.