Om kommuneplanen

Kommuneplanen regulerer den fysiske anvendelse i Halsnæs Kommune. Den indeholder rammer og retningslinier for den fysiske udvikling i kommunen og har et 12 års sigte. Kommuneplan 2013 for Halsnæs Kommune er udarbejdet efter bestemmelserne i Planloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009.

Forslaget til Kommuneplan 2013 blev behandlet af Byrådet i juni 2013 og forslaget var i høring fra den 3. juli til den 13. september 2013. Kommuneplanen blev endelig vedtaget på byrådsmødet den 10 december 2013 og offentliggjort den 27. januar 2014.