Klimasikring

Byrådet vil

  • Sikre værdier mod oversvømmelser ved ekstreme forhold, hvis der er en væsentlig risiko for oversvømmelser i området. Byrådet vil også sikre, at endnu ikke udnyttede arealer, hvor der er en væsentlig risiko for oversvømmelse, friholdes for anvendelser, der ikke tåler oversvømmelser, som for eksempel bolig- og erhvervsbyggeri.