Råstofplan

Region Hovedstaden har i maj 2013 vedtaget Råstofplan 2012, der udpeger områder, hvor der kan udvindes råstoffer. I Halsnæs Kommune er der tale om tre områder ved Ølsted og St. Havelse.