Bilag C - Bebyggelsesprincipper, Nørregade Hundested

Rammerne 8.C1, 8.C6 og 8.B11. Området til boligformål mod øst kan også anvendes til centerformål.

Principper for ny bebyggelse og angivelse af byggefelter.

Rammerne 8.C2, 8.C4
Principper for ny bebyggelse og angivelse af byggefelter.

Rammerne 8.C2 og 8.C4
Principper for etageantal.