Tabel 3.6.2

Plandistrikt

Daglig- varer

Udvalgs- varer

Beklædning

Boligudstyr

Øvrige udvalgsvarer

Detail- handel

i alt

Hundested- Lynæs*

7.300 m2

4.400 m2

1.200 m2

2.400 m2

800 m2

11.700 m2

Omsætning

228 mill. kr.

52 mill. kr.

15 mill. kr.

25 mill. kr.

12 mill. kr.

280 mill. kr.

Torup**

1.000 m2

 

 

 

 

1000 m2

Melby

2.000 m2

400 m2

200 m2

 

200 m2

2.400 m2

Omsætning

**

**

**

**

**

62 mill. kr.

Enghaven**

1.700 m2

3.100 m2

200 m2

1.300 m2

1.600 m2

4.800 m2

Frederiksværk

7.800 m2

13.300 m2

3.500 m2

6.400 m2

3.400 m2

21.100 m2

Omsætning

292 mill. kr.

302 mill. kr.

85 mill. kr.

156 mill. kr.

61 mill. kr.

594 mill. kr.

Vinderød**

1.600 m2

200 m2

 

100 m2

100 m2

1.800 m2

Magleblik**

600 m2

 

 

 

 

600 m2

Kregme

1.000 m2

200 m2

 

200 m2

 

1.200 m2

Omsætning

**

**

**

**

**

41 mill. kr.

Ølsted**

3.300 m2

200 m2

 

 

 

3.500 m2

Halsnæs Kommune i alt

26.300 m2

21.800 m2

5.100 m2

10.600 m2

6.100 m2

48.100 m2

Omsætning

881 mill. kr.

447 mill. kr.

111 mill. kr.

238 mill. kr.

98 mill. kr.

1.328 mill. kr.

Tabel 3.6.2 Tabellen viser bruttoetageareal til detailhandel samt detailhandlens omsætning i 2007 for de forskellige plandistrekter i kommunen fordelt på brancher.
* Hundested-Lynæs indeholder både plandistrikt 8 Hundested og 9 Lynæs.
** Kan af hensyn til butikkernes anonymitet ikke vises