I Halsnæs Kommune er der ca. 8.400 sommerhuse, hvilket udgør en stor del i forhold til antallet af helårsboliger. Ca. 1.250 af sommerhusejerne har helårstilladelse.

Sommerhusområderne udgør en stor og vigtig rekreativ ressource i kommunen. Områderne har stor betydning både for dem, der kommer langvejs fra for at holde en afslappende ferie eller weekend i trygge, grønne naturomgivelser og for dem, der bor lokalt og bruger områderne til rekreative ture eller ophold. Fra områderne er der nem adgang til rekreative områder som skov og strand, ligesom områderne har en rekreativ værdi i sig selv. Disse værdier er det meget vigtigt at fastholde - ikke kun fordi de har stor betydning for dem, der bor i områderne, men også fordi de har stor betydning for naboområderne og for de oplevelser man får, når man færdes i dem.

I nogle områder har Halsnæs Kommune vurderet, at der er særlige naturværdier, der bør beskyttes. Disse sommerhusområder ligger typisk i en smal zone langs Nordkysten og Roskilde Fjord samt i nogle af de mest kuperede områder eller op til skovarealer. I første omgang er det vigtigt at sikre, at naturværdierne ikke forringes. Derfor stilles der krav til materialer, hegning m.m.

Dernæst skal værdierne styrkes, og områdernes generelle indtryk løftes. Det kan ske på mange måder, men vil ofte kræve samarbejde mellem myndigheder og private, da der skal sættes ind over en bred front.

Sommerhusområdernes fremtid

Udviklingsmulighederne for sommerhusområder i Halsnæs Kommune knytter sig særligt til bevaring af de eksisterende områder og sikring af deres rekreative værdier. Der kan ikke udlægges nye sommerhusområder i Halsnæs kommune jf. Fingerplanen, og der vurderes ikke at være behov for nye udlæg af sommerhusområder. Der er stadig enkelte tomme sommerhusgrunde. Desuden er der endnu enkelte mindre uudnyttede sommerhusområder.