2.B5 - Troldhøj

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Troldhøj

 • Plannummer

  2.B5

 • Plandistrikt

  Vinderød

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. grundstørrelse

  150

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, tæt-lav boliger

 • Bebyggelsens omfang

  Der skal etableres offentlige stier gennem området. Området nordøst for stamvejen skal friholdes for bebyggelse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2

 • Status

  Vedtaget