10.B2 - Torup

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Torup

 • Plannummer

  10.B2

 • Plandistrikt

  Torup

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Bebyggelsesprocent

  25% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, enfamiliehuse

 • Bebyggelsens omfang

  Der skal tages hensyn til områdets karakter og værdier såvel landskabeligt som bebyggelsesstrukturmæssigt.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  4.3, 3.6, 6.1, 6.2

 • Status

  Vedtaget