1.C1 - Liseleje

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Liseleje

 • Plannummer

  1.C1

 • Plandistrikt

  Melby

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Bebyggelsesprocent

  60% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Centerformål

 • Bebyggelsens omfang

  Ny bebyggelse skal ske under hensyntagen til Liselejes specielle karakter som bade- og ferieby med udgangspunkt i et gammelt fiskerleje både ved bebyggelse og struktur. Der må således gerne bygges helt ud til vejskel eller meget tæt på vejskel, hvis det er trafikalt forsvarligt. Der skal bygges med brudt facadelinie langs Liselejevej. Den maksimale ramme til butiksformål er 1.500 m² inkl. eksisterende på 945 m². Bruttoetagearealet for de enkelte butikker ikke må være større end 500 m² for dagligvarebutikker og 100 m² for andre butikker og funktioner.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 • Status

  Vedtaget