1.B11 - Melby

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Melby

 • Plannummer

  1.B11

 • Plandistrikt

  Melby

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, enfamiliehuse

 • Bebyggelsens omfang

  Ny bebyggelse skal placeres og gives et udseende, der forstærker landsbymiljøet gennem sit bygningsudtryk og ved f.eks. at bygge helt ud til vejskel, hvis det er trafikalt forsvarligt.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 • Status

  Vedtaget