5.B16 - Bjørnebakken

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Bjørnebakken

 • Plannummer

  5.B16

 • Plandistrikt

  Magleblik

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Områdets anvendelse

  Boligområde, tæt-lav

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen og anlæg i øvrigt skal tilpasses terræn og omgivelserne. Der skal tages særligt hensyn til overgangen mellem bebyggelsen med tilhørende anlæg og markerne mod syd. De levende hegn, der ligger i skellet mod markerne skal bevares

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 • Status

  Vedtaget