9.C1 - Lynæs lokalcenter

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Lynæs lokalcenter

 • Plannummer

  9.C1

 • Plandistrikt

  Lynæs

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Områdets anvendelse

  Butiksformål med tilknytning til Lynæs Havn

 • Bebyggelsens omfang

  Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål er 1000 m2. De enkelte butikker til dagligvarer må maksimalt være 700 m2 og til udvalgsvarer maksimalt være 200 m2. Området ligger inden for strandbeskyttelseslinien og evt. nyt byggeri vil kræve dispensation.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 • Status

  Vedtaget