9.B18 - Lynæs

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Lynæs

 • Plannummer

  9.B18

 • Plandistrikt

  Lynæs

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. grundstørrelse

  400

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, enfamiliehuse

 • Bebyggelsens omfang

  Området er det oprindelige Lynæs og indeholder dels området med de mange fi skerhuse og dels landsbygaden med karakteristiske bygninger. Området er udpeget som kulturmiljø. Ved fortætning, skal der udarbejdes lokalplan ved nyopførelse af mere end 2 boliger. Ny bebyggelse skal tilpasses det eksisterende miljø og bebyggelse både for så vidt angår bygningernes placering, udseende og materialer.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2

 • Status

  Vedtaget