9.B16 - Højbjerg øst

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Højbjerg øst

 • Plannummer

  9.B16

 • Plandistrikt

  Lynæs

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Bebyggelsesprocent

  35% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. grundstørrelse

  300

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, tæt-lav

 • Bebyggelsens omfang

  En del af arealet er fredskov. Udnyttelsen afhænger derfor af beskyttelseshensyn hertil. Der skal være stier til alle naboarealer samt til det åbne land og til offentlig service. Der skal indtænkes bæredygtige løsninger i det nye boligområde. Byggeriet skal afstemmes med det unikke bakkelandskab. Områdets anvendelse til boligformål kræver lokalplan og kommuneplantillæg.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 • Status

  Aflyst