6.R2 - Kolonihaverne Møllehaverne

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Kolonihaverne Møllehaverne

 • Plannummer

  6.R2

 • Plandistrikt

  Kregme

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Områdets anvendelse

  Kolonihaver med tilhørende fællesanlæg, boldbaner, p-plads

 • Bebyggelsens omfang

  Områdets afgrænsning mod det åbne land skal fastholdes. Området skal friholdes for anden bebyggelse end den til formålet nødvendige. Bebyggelse og anlæg skal harmonere med omgivelserne. Dele af området skal afskærmes mod omgivelserne af et beplantningsbælte. Kolonihaveområdet indeholder kulturhistoriske værdier der skal søges bevaret. Området skal være offentligt tilgængeligt under hensyn til områdets anvendelse og landskabet.

 • Bemærkning til zonestatus

  Landzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 4.2, 5.2, 6.1, 6.2

 • Status

  Vedtaget