6.R1 - Golfbane på Arrenæs

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Golfbane på Arrenæs

 • Plannummer

  6.R1

 • Plandistrikt

  Kregme

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Områdets anvendelse

  Golfbane, grønt område

 • Bebyggelsens omfang

  Området skal friholdes for anden bebyggelse end den der er nødvendig for golfbanens drift. Mindre byggeri kan opføres i forbindelse med den eksisterende bebyggelse. Området skal være offentligt tilgængeligt ? blandt andet ved at der reserveres arealer til landskabsstier med videre. Enhver offentlig tilgængelighed skal ske under hensyn til områdets anvendelse og de rekreative og landskabelige værdier. Den eksisterende bevoksning skal så vidt muligt bevares.

 • Bemærkning til zonestatus

  Landzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 4.3, 6.1, 6.2

 • Status

  Vedtaget