6.O5 - Fuglsang Ridecenter

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Fuglsang Ridecenter

 • Plannummer

  6.O5

 • Plandistrikt

  Kregme

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Bebyggelsesprocent

  10% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Områdets anvendelse

  Rideskole med tilhørende faciliteter og bolig

 • Bebyggelsens omfang

  Området skal friholdes for anden bebyggelse end den til formålet nødvendige. Bebyggelse og anlæg skal gives et udtryk, der harmonerer med omgivelserne og landskabet. Eksisterende terrænforhold og beplantning skal i størst muligt omfang bevares. Området skal afskærmes af et beplantningsbælte. Området skal være offentligt tilgængeligt under hensyn til områdets anvendelse og landskabet.

 • Bemærkning til zonestatus

  Landzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 6.1, 6.2

 • Status

  Vedtaget