6.O4 - Ebbedal - offentlige formål

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Ebbedal - offentlige formål

 • Plannummer

  6.O4

 • Plandistrikt

  Kregme

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Områdets anvendelse

  Rekreative formål, børneinstitution

 • Bebyggelsens omfang

  Området friholdes for anden bebyggelse end den for daginstitutionen nødvendige. Ny bebyggelse og anlæg skal etableres i tilknytning til daginstitutionens eksisterende bygninger og skal gives et udtryk, der harmonerer med omgivelserne og landskabet. Eksisterende terrænforhold og beplantning skal i størst muligt omfang bevares. Området skal være offentligt tilgængeligt under hensyn til områdets anvendelse og landskabet.

 • Bemærkning til zonestatus

  Landzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 5.2, 6.1, 6.2

 • Status

  Vedtaget