6.L3 - Brederød

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Brederød

 • Plannummer

  6.L3

 • Plandistrikt

  Kregme

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Bebyggelsesprocent

  25% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, enfamiliehuse og landbrugsbygninger

 • Bebyggelsens omfang

  Der skal tages særligt hensyn til områdets karakter og værdier såvel landskabeligt som bebyggelsesmæssigt. Landsbyens afgrænsning skal fastholdes. Der kan ikke ske udstykninger eller opføres nye boliger. Landsbyen og dens omgivelser er udpeget som et værdifuldt kulturmiljø.

 • Bemærkning til zonestatus

  Landzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 5.2, 6.1, 6.2

 • Status

  Vedtaget