8.O7 - Bibliotek og kulturhus

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Bibliotek og kulturhus

 • Plannummer

  8.O7

 • Plandistrikt

  Hundested

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Bebyggelsesprocent

  50% 0

 • Områdets anvendelse

  Bibliotek, kulturhus, institutionsformål, undervisning, liberale erhverv, restaurationsformål, mindre produktionsvirksomheder uden oplag, boliger.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må kun etableres virksomheder, der ikke er potentielt grundvandstruende, jf. ?tilladelsesliste?. Boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg. Parkeringspladser og kørearealer skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afløb.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 6.1, 6.2

 • Status

  Vedtaget