8.E10 - Bogbinderivej

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Bogbinderivej

 • Plannummer

  8.E10

 • Plandistrikt

  Hundested

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Bebyggelsesprocent

  40% 0

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsformål, pladskrævende varer.

 • Bebyggelsens omfang

  Det samlede bruttoetageareal til butikker må ikke overstige 8.000 m². De enkelte butikker skal have en størrelse på minimum 700 m² og maksimalt 2.000 m². Efter en konkret vurdering kan enkelte bygningsdele f.eks. hjørnetårne og tekniske konstruktioner have en højde på over 8,5 meter. Der skal anlægges 1 pplads pr. 25 m2 erhvervsareal.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.6, 3.7, 6.1, 6.2, 6.4

 • Status

  Vedtaget