8.B8 - Nordhavn

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Nordhavn

 • Plannummer

  8.B8

 • Plandistrikt

  Hundested

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, se bemærkninger

 • Bebyggelsens omfang

  Området kan anvendes til boligformål, kulturelle formål, offentlige formål og privat service, som f.eks. café, restaurant, hotel og liberalt erhverv. Indtil der er udarbejdet lokalplan for boliger, kan området fortsat anvendes til eksisterende lovlige havneformål. Af bilag B fremgår det, at der i et mindre område i det nordvestlige hjørne kan opføres en 7 etagers bygning på max. 22 meter. Byggekvoten rummer såvel det 2,5 ? 3 etagers byggeri som det 7 etagers byggeri. Boligandelen må maksimalt udgøre 85 % af byggekvoten. Ved lokalplanlægning eller anden projektplanlægning skal der redegøres for bygningens indvirkning på kystlandskabet. Der skal skabes opholdsarealer svarende til 50 % af etagearealet. Ved boligbyggeri skal Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj i boligområder kunne overholdes.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.5, 3.6, 6.1, 6.2

 • Status

  Vedtaget