4.R7 - Hanehoved Nord

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Hanehoved Nord

 • Plannummer

  4.R7

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Områdets anvendelse

  Grønt område, park, naturområder, skov, rekreative anlæg, offentlige anlæg og stier, regnvandsforsinkelsesanlæg

 • Bebyggelsens omfang

  Naturtypen i området skal bevares i stort omfang. Der kan eventuelt etableres enkelte mindre bygninger i forbindelse med offentlige anlæg som pumpestationer, læskure og lignende. Området skal anvendes rekreativt, og der skal sikres mulighed for offentlig adgang til de dele af området, der for eksempel ikke anvendes til afgræsning eller regnvandsbassiner.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  4.3, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 • Status

  Vedtaget