4.E2 - Hanehoved Erhvervsområde

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Hanehoved Erhvervsområde

 • Plannummer

  4.E2

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Bebyggelsesprocent

  35% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. grundstørrelse

  1200

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsformål og butikker til særligt pladskrævende varer samt genbrugsstation

 • Bebyggelsens omfang

  Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke være over 1.500 m². Ejendommes facade mod Hanehovedvej skal være en indbydende forretnings- eller erhvervsfacade. Der skal etableres et beplantningsbælte mod Hundestedvej.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.6, 3.7, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 • Status

  Aflyst